حالت
سول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای بهشت دری است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد می شوند.
حدیث
گزارش تصویری
Search Tags