امام جعفر صادق -علیه السلام - فرمود : در چهار وقت دعا مستجاب خواهد شد هنگام نماز وتر ، بعد از نماز صبح ،بعد از نماز ظهر ،بعد از نماز مغرب
حدیث
گزارش تصویری
Search Tags