حالت
امام جواد (ع)کسى که راه ورود به کارى را نشناسد، راه برون شدن از آن درمانده اش مى کند.
حدیث
گزارش تصویری
Search Tags